27 lipca 2011

shortcut

Nowy widok z okna. 
Powoli poznaję miasto, więc zgubiłam się dzisiaj trzy razy. W tym raz w metrze. A nigdy nie sądziłam, że można źle wybrać mając tylko jedną możliwą drogę.